• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
  • Anadolu Kültürünü Araştırma ve Doğasını Koruma Derneği
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Sevgi ve Dayanışma Projesi SEDAP

Sevgi ve Dayanışma Projesi

SEDAP

 

PROJENİN ADI: Sevgi ve Dayanışma Projesi (kısa adı SEDAP)

 

HAZIRLAYAN VE UYGULAYAN: AKAD – Anadolu Kültürünü Araştırma ve Doğasını Koruma Derneği

 

PROJENİN KONUSU

Okullarda şiddetin önlenmesini sağlamak, bunun yerine sevgi ve dayanışma duygularını egemen kılmak.

 

PROJENİN AMACI

Öğrencilerde, toplumda iyilik, iyi olmak, dayanışmak, yardımlaşmak duygularını oluşturmak, bu duyguyu somut uygulamalara dönüştürmek.

 

PROJENİN YASAL DAYANAĞI

Milli Eğitim Bakanlığının 2006/26 nolu "Okullarda Şiddetin Önlenmesi" genelgesi.

 

PROJENİN UYGULANACAĞI OKULLAR

Bu proje anaokulu, ilkokul ve orta okullarda yürütülecektir.

 

PROJE UYGULAMA TAKVİMİ

 

a.  01.10.2013 tarihinde başlayacak ve 5 eğitim yılı devam edecektir. (5. yılın sonunda projenin değerlendirilmesi yapılarak 5'er yıllık periyotlarla  gerektiği kadar sürmesine karar verilebilecektir.)

 

b. Her yıl okullar açılmadan önce ve açıldıktan hemen sonra il ve ilçelerde okul müdürleri ve her okuldan bir sorumlu öğretmenin (Şiddeti Önleme Genelgesine göre psikolojik danışman/rehber veya görevlendirilmiş bir öğretmen), konuyla ilgili bilim insanlarının, katıldığı bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Bu toplantılar Milli Eğitim Müdürlükleri ve okulların (salon, duyuru vb) desteğiyle AKAD tarafından gerçekleştirilecektir.

 

c. Her okul sorumlusu öğretmen eğitim yılı başında okulda projenin uygulanmasını sağlayacak çalışmayı (okul iletişim ağı, okul adalet komisyonu, proje destekleme grubu) gerçekleştirip proje yönetimine ulaştıracaktır.

 

d. Eğitim yılı boyunca başta istekli olan okullar ve şiddet potansiyeli olan okullar olmak üzere okullarda AKAD/SEDAP gönüllüleri tarafından öğretmenlere, velilere ve öğrencilere yönelik sunumlar, toplantılar düzenlenecektir.

 

e. Yıl boyunca illerde, ilçelerde, okullarda öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik ilgili bilim insanlarının, sanatçıların, hayırseverlerin, çevrecilerin, hayvan severlerin katılacağı toplantılar, kermesler, şenlikler düzenlenecektir.

 

PROJEYİ YÜRÜTME KURUMLARI VE GÖREVLERİ

 

Proje yürüten kurumlar / görevleri:

 

 a. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

     

      MEB Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

      Görevi: Ülke genelinde Projenin okullara duyurusu, değerlendirilmesi, MEB 2006/26 nolu Okullarda Şiddetin Önlenmesi genelgesinde belirtilen detaylar.

 

      İl Milli Eğitim Müdürlüğü

     Görevi: İl yönetimini oluşturmak, MEB 2006/26 nolu "Okullarda Şiddetin Önlenmesi" genelgesinde belirtilen detaylar.

 

      Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

      Görevi: İl eylem planları ve kararları doğrultusunda MEB 2006/26 nolu "Okullarda Şiddetin Önlenmesi" genelgesinde belirtilen detaylar.

 

      Okul Müdürlüğü

     Görevi: Okul çalışma ekibini oluşturarak eylem planı hazırlamak ve projenin okulda uygulanması için önlemler almak. MEB 2006/26 nolu "Okullarda Şiddetin Önlenmesi" genelgesinde belirtilen detaylar.

 

      Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanı

Görevi: Projenin okulda uygulanmasına yardımcı olmak, öğretmen, öğrenci, proje yürütücülüğü arasında eşgüdüm sağlamak, projeyle ilgili toplantılara katılmak, okuldaki çalışmaları organize etmek. MEB 2006/26 nolu "Okullarda Şiddetin Önlenmesi" genelgesinde belirtilen detaylar.

 

    b. AKAD

        Görevi:

     Projeyi yapmak ve yürütmek.  Bunun için;

 • Projeyi bütün kurumlar arasında koordine etmek, sürekliliğini sağlamak, kişi, kurum, okul, toplumu katılım ve süreklilik açısından organize etmek, onların projede yer almalarını, sürekli ve aktif durumda olmalarını sağlamak.
 • Bütün toplumda, basında, kurumlarda, kitlelerde projenin tanıtım ve takibini yapmak.
 • Sürekli olarak projeyle ilgili bilgiyi, çabaları, destekleri koordine etmek, merkezi bir yapılanmayla ölçmek, değerlendirmek, tekrar yaymak.
 • Proje uygulaması başlığında belirtilen çalışmaları yapmak, projenin başarılı olmasını sağlamak.

 

Proje yürütme  organları / görevleri

  a. Genel Kurul

   Katılımcılar: AKAD yetkilileri, eğitimciler, bilim insanları (psikolog, sosyolog, pedagog vb), basın mensupları, çevreciler, hayırseverler, hayvan severler, çocuk/kadın hakları savunucuları, sanatçılar, öğrenciler, gönüllüler.

   Görevi: Yılda 1-2 kez eğitim döneminin başında ve bitiminde toplanarak projede yapılacak çalışmaları ve konuları belirlemek, çalışmaları değerlendirip önerilerde bulunmak.

  b. Yürütme Kurulu

   Katılımcılar: AKAD yetkilileri, eğitimciler, gönüllüler.

   Görevi: İki ayda bir veya ihtiyaç duyuldukça toplanıp proje uygulaması, gelişmesi ve çıkabilecek sorunların giderilmesi hakkında çözüm önerilerinde bulunmak.

 

KATILIMCILAR

1. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü /il milli eğitim müdürlükleri/okullar

2. AKAD-Anadolu Kültürünü Araştırma ve Doğasını Koruma Derneği

3. İş birliği/katkı sunmak önerisini yaptığımız bir kısmıyla mutabakat sağladığımız diğerleriyle de görüşmeye devam ettiğimiz kurum, kuruluş ve kişiler: 

 • Üniversiteler: Aydın Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Fatih Üniversitesi, Gelişim Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kadir Has Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi,
 • STK’lar: Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı KEDV, Mor Çatı, Sokak Çocukları Dernekleri, Çocuk Esirgeme Kurumu, yaşlı, kimsesiz ve çocuklarla ilgili dernekler, vakıflar.
 • Sanatçılar, yazarlar: Okullarda öğrenciler arasında yapılacak anketlerle öğrencilerin tercih edecekleri sanatçılar, sporcular.  
 • Kurumlar: Darüşşafaka, Darül Aceze, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
 • Basın kuruluşları/kişileri: Görsel ve yazılı bütün basın.
 • Destekçi kurumlar/kişiler: Projeye emek veren, maddi-manevi katkı sunmak isteyen kişiler/kurumlar.

 

OLANAKLARIMIZ

 

1. AKAD

Yaratıcı, emekçi, katılımcı, sabırlı, üretken, paylaşımcı, güvenilir, İstanbul okullarında yıllardan beri aktif olarak çalışan bir STK.

 

2. Gönüllülerimiz

TEMA Vakfı’nda 5, AKAD’da 8 yıldır devam eden okullardaki çalışmalar, projeler  sonucunda oluşmuş çok değerli ve en büyük dayanağımız, eğitimci gönüllülerimiz.

 

3. Dünya Dayanışma Hareketi

Uluslar arası çalışmalarda bize yardımcı ve destek olabilecek olan Türkiye partneri olduğumuz, 60 ülkeden STK’nın üye olduğu bir dünya hareketi. Uluslar arası çalışmalarda Dünya Dayanışma Hareketi üyelerinin destekleri.

 

PROJENİN MADDİ KAYNAKLARI

a. Milli Eğitim Bakanlığının “Okullarda Şiddeti Önleme” Genelgesinde belirttiği kurumlar, müdürlükler, okullar.

b. AKAD’ın ve gönüllülerin desteği.

c. Projeler yapıldığında her projede ön görülen giderlerin proje tespitlerine göre karşılanması.

d. Kuruluş ve kişilerden sağlanacak destekler, bağışlar.

 

PROJE UYGULAMASI

 

1. MEB 2006/26 nolu "Okullarda Şiddetin Önlenmesi" genelgesinin uygulanmasına yardımcı olmak üzere genelgede belirtilen organların oluşmasını ve işlevsellik kazanmalarını sağlamak.

2. Her okulda bulunan rehber öğretmen/psikolojik danışman öncülüğünde bir haberleşme ağı oluşturmak.

3. Şiddeti besleyen kaynakların etkisini azaltmak için bu kaynaklara yönelik çalışmalar yapmak. (Şiddetin kaynakları ve çözüm önerileri hakkında detaylı bilgi için: www.sedap.org sitesi.)

4. Şiddeti oluşturan ötekileştirme, aşağılama, ayrıştırma, zor, baskı, kibir, öfke içeren davranışları işleyen kitap, broşür, afiş, cd vb. malzemeler öğretmene ulaştırarak sınıflarda konuyu işlemelerine yardımcı olmak.

5. Şiddete alternatif olmak üzere sevgi, barış, hoşgörü, selamlaşma, nezaket, dayanışma konularını öne çıkarmak, bu konularda öğretmen ve öğrenciler için kaynak (kitap, broşür, afiş, cd) hazırlamak, bu kaynakları öğretmen ve öğrenciye ulaştırmak.

6. Öğretmen, öğrenci, okul, veli, proje yönetimi ve proje katılımcıları arasında iletişim ağı kurarak bilgi ve haberleşme akışını sağlamak.

7. Öğrencilerin projeye ilgi duymalarını sağlamak için öğrencilerin ilgi duyduğu sanatçıları, bilim insanlarını, yazarları projeye dahil etmek, öğrencilerle buluşturmak, sanatçılarla toplantı, gösteri, konser vb. etkinlikler düzenlemek.

8. Farklı grupları tanıştırmak, ortak etkinlik ve projelerde buluşturmak, ulusal ve uluslar arası seyahatler, organizasyonlar yapmak, kamplar kurmak.

9. Türkiye partneri olduğumuz “Dünya Dayanışması Hareketi”yle iş birliği yaparak ulusal ve uluslar arası organizasyonlarla ortak yardımlaşma, dayanışma, destekleme hedefleri belirlemek, bu hedeflere yönelik etkinliler düzenlemek.

10. Öğrencileri sevgiye, dayanışmaya, barışa, farklılıkların eşitliğine ve birlikteliğine yönlendirecek organizasyonlar, programlar yapmak.

11. Öğrencileri şiddetten uzak tutacak alternatiflere; insan, doğa ve hayvanlar için proje yapmaya, mevcut projeler katılmaya, sanata, spora, üreticiliğe, sorumluluk almaya yöneltmek.

12. Projeyi her türlü iletişim organında tanıtmak, yaymak, destek almak için uğraşmak.

13. Projeyle ilgili  çalışmaları öğrencinin bizzat kendisinin yapmasını teşvik etmek, organizasyon, toplantı ve projelerde sorumluluk ve yönetimi öğrencilere vermek.

14. Bütün çalışmalarda eğitimcilerin, üniversitelerin, bilim kişi ve kuruluşlarının yer almasını teşvik ederek üniversitelerde okuyan öğrencilerin projede yer almalarını, projeye öncülük yapmalarını, projeye destek vermelerini sağlamak.

15. Kurulacak ağlarla, yapılacak bilimsel çalışmalarla sürekli anket ve araştırmalarla elde edilen bulguları etkin bir şekilde öğrenci ve toplumla paylaşarak bilinç yaratmak, sinerji oluşturmak, çözüm için ortak çaba harcamaya teşvik etmek.

16. Belediyelerle iş birliği yaparak her düşünce, inanç ve etnik kökenden öğrencinin/insanın bir araya gelebileceği ortak alanlar, mekânlar (sevgi evi vb.), kamplar  oluşturmak, belediyelerin salonlarından ve taşıma araçlarından yararlanmak, çevre ve hayvan sevgisi konularında ortak çalışmalar düzenlemek.

17. Birleşmiş Milletler UNICEF Türkiye Milli Komitesi ile iş birliği yaparak ülkemizdeki ve dünyadaki muhtaç çocukların sorunlarını gidermek veya hafifletmek üzere fon yaratmak, değişik alanlarda dayanışma içine girmek.


Abdurrahman AYDIN

AKAD BAŞKANI

Hava Durumu
Saat